Projekty unijne


WDROŻENIE MEMBRANOWEJ TECHNOLOGII RAFINACJI GLICERYNY

Numer projektu
POIR.03.02.02-00-0012/16-00

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Oś: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Poddziałanie: Kredyt na innowacje technologiczne
Wartość projektu: 2 153 577,48 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 041 191,03 zł


Celem projektu jest wdrożenie do procesu produkcyjnego nowej technologii związanej z oczyszczaniem gliceryny surowej.
W wyniku realizacji projektu oraz wdrożenia nowej technologii zostanie uruchomiona linia rafinacji gliceryny w ramach dotychczas istniejącego zakładu produkcyjnego. Wdrożenie nowego i ulepszonego procesu spowoduje uruchomienie produkcji gliceryny oczyszczonej w technologii obecnie nie zarejestrowanej na terenie kraju w wymiarze przemysłowym.Obecnie wdrażana technologia ma charakter ekologiczny oraz ekonomiczny, gdyż w odróżnieniu od dotychczasowej metody destylacji pozwala na zmniejszenie ilości odpadów i ich ponowne wykorzystanie oraz zapewnia energooszczędny proces rafinacji.


 
 

Dotacje na innowacje

 

WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU
PRZEDSIĘBIORSTWA BIO-CHEM SP. Z O.O.

 
Osoba do kontaktu w sprawie projektu:
Imię i nazwisko: Marcin Śliwa
tel. +48 77 547 20 20
mail: msliwa@bio-chem.com.pl
nazwa beneficjenta i adres:     Bio-Chem Sp. z o.o., Olszanka 1c, 49-332 Olszanka
 
Zapraszamy do odwiedzenia następujących stron internetowych związanych z funduszami unijnymi:
www.poig.gov.pl
www.mir.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.rif-opole.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Inwestujemy w Twoją przyszłość

 

Utworzenie działu B+R w Bio-Chem Sp. z o.o.


Całkowita wartość projektu: 980 310,00 zł
Wartość dofinansowania: 508 579,96 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

Inwestujemy w Twoją przyszłość

 

Uruchomienie innowacyjnej produkcji płynów niezamarzających na bazie gliceryny w Olszance


Całkowita wartość projektu: 971 700,00 zł
Wartość dofinansowania: 387 100,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013


 
OGŁOSZENIA >>

Kontakt

Bio-Chem Sp. z o.o.
Olszanka 1c,
49-332 Olszanka

Zadzwoń

+48 77 547 20 20
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X